Vaso Cone G e M

Med.: G: 59x43 | Ref.: VC-01/BG Med.: M: 44x37 | Ref.: VC-02/BG